0903 903 456
Spolu
0.00 €
0.00 €

Ako a kedy kŕmiť ryby

S prichádzajúcou jarou sa začína oteplovať voda v jazierku. Zo zvyšujúcou teplotou sa zvyšuje aj aktivita našich rýb. V tomto období potrebujeme naše ryby dostať čím skôr do dobrej kondície pomocou správneho kŕmenia. Ak teplota vody v jazierku dosiahne hodnotu 10 °C, opatrne môžeme začať s kŕmením.
 
Na jar používajme krmivá, ktoré majú v sebe viacej tuku ako bielkovín. Okrem krmiva je veľmi dôležité, aby sme naše koi prikrmovali aj s vitamínmi. Z vitamínov je najdôležitejší vitamín C, ktorý pôsobí proti stresu a zvyšuje aj imunitný systém našich rýb. V chladných teplotách samozrejme koi veľmi ťažko prijímajú potravu z hladiny jazierka. V takom prípade môžeme použiť potápajúce sa krmivá. Toto obdobie väčšinou trvá veľmi krátko a s troškou trpezlivosti môžeme kŕmiť aj s plávajúcim krmivom. Ak teplota vody dosiahne hodnotu 10 – 12°C, kŕmime týždenne 1x v malých dávkach. Ak sa teplota vody stabilizuje pri hodnote 12 – 15°C, môžeme zvýšiť intenzitu kŕmenia na 1x denne .
 
Začiatkom leta sa zvyšuje aj aktivita našich rýb. Pri teplotách od 15 do 20 °C, môžeme kŕmiť v malých množstvách, 2x alebo 3x denne. Množstvo krmiva dávkujeme podľa hmotnosti všetkých rýb, t.j. 0,5 až 1% z hmotnosti všetkých rýb a koľko sú schopné skonzumovať za cca 5 minút. Kŕmte vo viacerých menších dávkach, aby ste vedeli pozorovať, koľko rybám stačilo. Pri týchto teplotách nepoužívame ešte rastové krmivá s vyšším obsahom bielkovín, ktoré silne podporujú rast rýb.
 
Pokiaľ teplota vody dosiahne hodnotu viac ako 20°C, ideálne je 24 - 26°C, môžeme kŕmiť bez obmedzenia až 5x denne v malých množstvách. V tomto období môžeme použiť aj krmivo podporujúce rast rýb. V letnom období okrem granulovaného krmiva je dobré prikrmovať aj s rôznymi rastlinami ako napr. šalát, pomaranč, melón a pod.
 
Niektoré krmivá obsahujú farbivá - karotenoidy, ktoré zlepšujú sfarbenie rýb. Najväčším zdrojom karotenoidov v prírode sú hlavne fytoplanktón, ktorý sa v záhradných jazierkach vďaka filtrácii a úprave vody nenachádza v dostatočnom množstve, ale môžeme ich nahradiť použitím prírodného krmiva, napr. sušenými garnátmi a krmivami s obsahom  karotenoidov.
 
Od 28°C teploty vody kŕmme iba v závislosti od obsahu kyslíka vo vode a pri teplotách vody nad 30°C vôbec nekŕmme.

Kŕmenie rýb v závislosti od teploty:

 • teplota vody pod 10 °C       - nekŕmiť
 • teplota vody 10 - 12 °C       - 1x alebo 2x týždenne
 • teplota vody 12 - 15 °C       - 1x alebo 2x denne
 • teplota vody 15 - 18 °C       - 2x denne
 • teplota vody 18 - 20 °C       - 2x alebo 3x denne
 • teplota vody 20 - 26 °C       - 3x alebo viackrát denne
 • teplota vody nad 28 °C       - kŕmiť iba v závislosti od obsahu kyslíka vo vode
 • teplota vody nad 30 °C       - nekŕmiť

Odhadovaná hmotnosť rýb:

 • dĺžka Koi 20cm    - 100 gramov
 • dĺžka Koi 25cm    - 200 gramov
 • dĺžka Koi 30cm    - 350 gramov
 • dĺžka Koi 35cm    - 600 gramov
 • dĺžka Koi 40cm    - 800 gramov
 • dĺžka Koi 45cm    - 1100 gramov
 • dĺžka Koi 50cm    - 2000 gramov
 • dĺžka Koi 60cm    - 4000 gramov
 • dĺžka Koi 70cm    - 7000 gramov